Se încarcă pagina ...

Periodice românești abonate pe anul 2014

 
Periodice de specialitate
 
Agricultorul român
 Agrimedia
 Agro Terra
 Anuarul statistic al României
 Arhitext Design
 Audit financiar
 
Biblioteca

Calitate și management
 Calitatea - acces la succes
 Carpathian Journal of Earth and Environment
 
Dreptul
 
Economia agrară și dezvoltarea rurală  
Economie teoretică și aplicată
 
Ferma + supliment Utilaje agricole
 
Gestiunea și contabilitatea firmei
 Green Report
 
Hidrotehnica
Horti magazin
 
Igloo
 Impozite și taxe
 Infomediu Europa
 
Profitul agricol
 
Recolte bogate
 Revista construcțiilor
 Revista de achiziții publice
 Revista de finanțe publice și contabilitate
 Revista de management comparat internațional
 Revista de management și inginerie economică
 Revista pădurilor
 Revista română de dreptul mediului
 Revista română de dreptul muncii
 Revista română de materiale
 Revista română de marketing
 Roumanian biotechnological letters
 
Sănătatea plantelor
 
Tribuna economică

Zeppelin
 
 
Periodice de interes general
 
Historia
Lumea magazin
Magazin cultural științific
 Magazin istoric
 Monitorul oficial al României
Știință și tehnică