Se încarcă pagina ...

Carti intrate în anul 2011

Alboiu, Nicolae Ioan

Metode pentu depoluarea mediului subteran, Matrix, 2010

 

Alecu, Ioan Nicolae            

Comunicare, USAMV, 2009

 

Alecu,Gh.                           

Contabilitatea instituţiilor publice, Tribuna Economică, 2010

 

Alexandrov, Eugeniu         

Hibridarea distantă la viţa de vie, Print-Caro, 2010

 

Alexandru, Tudor               

Exploatarea maşinilor agricole, Sitech, 2010

 

Alexandru, Tudor               

Maşini agricole şi horticole, Sitech, 2010

 

Amarfii, Ion                        

Ghidul operaţional al portalului de biosecuritate, Poligraf, 2008

 

Anastasiu, Nicolae             

Dicţionar de geologie, Didactică, 2007

 

Andrieş, Serafim                

Optimizarea regimurilor nutritive ale solurilor şi productivitatea  plantelor de cultură, Pontos, 2007

 

Antoce, Arina

Ghid de viticultură ecologică, Alpha MDN, 2008

 

Antoce, Arina                     

Oenologie. Chimie şi analiză senzorială, Universitaria, 2007

 

Ardelean, Florinela             

Ecologie şi protecţia mediului, Matrix Rom, 2010

 

Ardelean, Florinela

Meteorologie şi climatologie, Conspress, 2009

 

Armeanu, Ileana

Matematici avansate  cu aplicaţii, Sitech, 2009

 

Atrill, Peter                         

Contabilitatea şi finanţele pe înţelesul tuturor, Rentrop, 2005

 

Baker, Sue

Principiile operaţiunilor de la recepţia hotelului, CH Bech, 2007

 

Banu, Constantin               

Alimentaţie pentru sănătate, ASAB, 2009

 

Banu, Constantin               

Aplicaţii ale aditivilor şi ingredientelor în industria alimentară, ASAB, 2010

 

Banu, Constantin               

Peştele - aliment funcţional, AGIR, 2010

 

Banu, Constantin

Aplicaţii ale aditivilor şi ingredientelor în industria alimentară, ASAB, 2010

 

Bastian, Hans W.               

Captarea şi folosirea în gospodărie a apei din precipitaţii, MAST, 2009

 

Batali, Loretta                     

Calculul lucrărilor de susţinere, Conspress, 2007

 

Batîr, Dumitru                     

Neliniştea memoriei, AŞM, 2007

 

Bălan, Manuela                  

Rezistenţa materialelor, Matrix Rom, 2004

 

Bărbulescu, C.                   

Lucrări practice la păşuni şi fâneţe, Agro Silvică, 1956

 

Bell, Chip R.                       

Manageri şi mentori, Curtea Veche, 2010

 

Berca, Mihai                       

Ecologie generală, USAMV, 2008

 

Bica, Ioan                           

Elemente de impact asupra mediului, Matrix Rom, 2000

 

Bill, George                        

7 lecţii de succes pe timp de criză, Meteor Press, 2010

 

Bîlteanu, Gh.                      

Fitotehnie, Ceres, 2003

 

Blajovici, Liliana                 

Limba franceză Anii 1,2, USAMV, 2008

 

Blajovici, Liliana                 

Specialzarea agroturism, USAMV, 2009

 

Bodecu, Dan                      

Eficienţa economică a apiculturii în Romănia, Alfa, 2007

 

Boiangiu, Florentina           

Sociologie rurală, USAMV, 2009

 

Boiangiu, Florentina           

Sociologie rurală, USAMV, 2009

 

Boingiu, Florentina             

Sociologie rurală: Repere teoretice, USAMV, 2010

 

Bold, Octavian Valerian     

Depozitarea, tratarea şi reciclarea deşeurilor şi materialelor, Matrix Rom, 2004

 

Borş, Anton                        

Mic dicţionar de cuvinte şi expresii celebre, T- Par SRL, 2009

 

 Botnarenco, Ion               

Consolidarea terenurilor agricole în Moldova, Pontos, 2009

 

Boulescu, Mircea

Auditul situaţiilor financiare, Tribuna Economică, 2010

 

Brezuleanu, Stejărel           

Sisteme de producţie în agricultură, Alfa, 2008

 

Brouwer, Louis                   

Vaccinarea  - eroarea medicală a secolului, Excalibur, 2007

 

Buican, Denis                     

Istoria biologiei Noţiuni esenţiale, CD Press, 2006

 

Buican, Denis                     

Odiseea biosferei, CD Press, 2009

 

Bulzan, Carmen                 

Ghid de practică pedagogică, Didactică, 2009

 

Burcea, Mirela                   

Microbiologie generală, Piatra Craiului, 2002

 

Burian, Alexandru              

Geopolitica lumii  contemporane, CEP   USM, 2008

 

Burlică, Mihai                     

Calul Huţul  Genealogie, Alfa, 2008

 

Buzdugan, Artur                 

Contribuţii în meteorologie, certificare, informatizare şi inovare, AŞM, 2003

 

Casnocha, Ben

Viaţa mea de început în afaceri, Curtea Veche, 2010

 

Casu, Alexei                       

Sisteme numerice, CEP  USM, 2008

 

Cazac, Valeriu

Resursele acvatice ale Republicii Moldova, Ştiinţa, 2007

 

Călin, Angela                      

Microbiologie şi toxicologie, Conspress, 2010

 

Căpăţînă, Camelia

Deşeuri, Matrix, 2003

 

Cătană, Dorin                     

Echipamente pentru epurarea apelor, Universităţii, 2007

 

Cepoiu, Nicolae

Pomicultura practică, Ceres, 2008

 

Chevalier, Jean                  

Dicţionar de simboluri, Polirom, 2009

 

Chevallier, Laurent

Alimentele: Adevăr şi impostură, Polirom, 2009

 

Ciobanu, Octavian             

Proiectare cu ajutorul calculatorului, Matrix Rom, 2001

 

Ciobanu, Valentina             

Administrarea fondurilor de vînătoare, Univ. Transilvania, 2006

 

Ciochină, Valentina            

Academicianul Teodor Furdui savant, mentor militant, Academia de Ştiinţe, 2006

 

Collins, Jim

Excelenţa în afaceri, Curtea Veche, 2010

 

Coman, Alina                     

Tehnici de comunicare, CH  Beck, 2008

 

Constantin, Nicolae            

Fiziologia animalelor domestice, Coral Sanivet, 1998

 

Constantinescu, N.

Pomicultura, Agro Silvică, 1957

 

Constantinescu, N.            

Pomicultura, Agro Silvică, 1967

 

Costachi, Gheorghe           

Dezvoltarea Constituţională a Republicii Moldova, 2004

 

Coşarcă, Constantin          

Topografie - curs, aplicaţii practice, Conspress, 2009

 

Coşarcă, Constantin          

Topografie inginerească, Matrix Rom, 2003

 

Cotigă, Constantin             

Cultura plantelor furajere, Sitech, 2010

 

Croitoru, Constantin           

Tratat de ştiinţă şi inginerie oenologică, AGIR, 2009

 

Croitoru, Constantin           

Tratat de ştiinţă şi inginerie oenologică, AGIR, 2009

 

Curelaru, Vicenţiu              

Istoria bisericii greceşti Buna Vestire din Bucureşti, Studio Press, 2006

 

Daia, Mihai                         

Silvicultură, USAMV, 2009

 

Danciu, Victor                    

Marketing ecologic, Economică, 2006

 

Delian, Elena                      

Fiziologia plantelor, Elisavaros, 2010

 

Diaconescu, Cristina

Elemente de bichimie alimentară, USAMV, 2010

 

Diaconescu, Ion                 

Merceologie alimentară, Universitară, 2007

 

Diaconescu, Ştefan           

Tehnologia creşterii animalelor, USAMV, 2009

 

Diaconu, Daniel

Prognoze hidrologice, Matrix Rom, 2009

 

Dimache, Alexandru          

Reţele edilitare, Matrix, 2006

 

Dmitrenco, Svetlana          

Analiza opiniei publice, Ştiinţa, 2007

 

Dobrescu, Alexandru

Statica construcţiilor, Matrix Rom, 2010

 

Dobrescu, Aurelia              

Botanică şi fiziologia plantelor, USAMV, 2008

 

Dobrin, Ionela                     

Materiale de fertilizare  şi de protecţie fitosanitară, USAMV, 2006

 

Docea, E.                           

Îndrumător pentru recunoașterea plantelor, Agro-Silvică, 1964

 

Dogaru, Victor                    

Elemente de teoria tăierii lemnului, Universităţii, 2008

 

Dojană, Nicolae                 

Tratat de fiziologia animalelor de fermă, Academiei, 2009

 

Dona, Ion                           

Economie rurală, USAMV, 2009

 

Donos, Alexei                     

Acumularea şi transformarea azotului în sol, Pontos, 2008

 

Drucker, Peter                   

Despre decizie şi eficacitate, Meteor Press, 2010

 

Duca, Gheorghe                

Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere, Ştiinţa, 2007

 

Dumbravă, Marin               

Tehnologia prelucrării produselor agricole, USAMV, 2009

 

Eliade, Mircea                    

Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Polirom, 2007

 

Enache, Liviu

Meteorologie, agrometeorologie, Sitech, 2010

 

 Enache, Liviu                     

Meteorologie, Sitech, 2007

 

Ene, Dumitru                      

Cercetări operţionale în agricutură, USAMV, 2006

 

Ene, Dumitru                      

Teoria sistemelor agricole, USAMV, 2008

 

Ene, Petre                          

Condiţii de amplasament sub acţiune seismică, Matrix Rom, 2008

 

Fîntîneru, Alexandru

Macroeconomie, USAMV, 2008

 

Florescu, Constantin          

Filtrarea rapidă cu straturi multiple pentru procesele de limpezire din staţiile de tratare, Matrix, 2010

 

Frone, Florin D.

Microeconomie, USAMV, 2008

 

Furdui, Teodor                   

Materialele Congresului 6 al fiziologilor din Moldova cu participare internaţională, AŞM, 2005

 

Gabor, Livia

Statica construcţiilor, Conspress, 2003

 

Gavrilescu, Elena              

Evaluarea ecosistemelor acvatice, Sitech, 2009

 

Gavrilescu, Elena              

Poluarea mediului acvatic, Sitech, 2008

 

Găstescu, Petre                 

Delta Dunării - rezervaţie a biosferei, CD Press, 2008

 

Geacu, Sorin                      

Judeţul Galaţi, CD Press, 2007

 

Georgescu, Dan                

Construcţii din beton cu impact redus asupra mediului şi sănătăţii, Matrix Rom, 2009

 

Georgescu, Gh.                 

Tratat de creştere a bovinelor, Ceres, 1998

 

Gheorghe, Maria                

Materiale de construcţie, Conspress, 2010

 

Gheorghe, Maria                

Gruparea solurilor agricole în funcţie de specificul lor, Ceres, 2007

 

Gheorghiu, Monica            

Geometrie descriptivă, Matrix Rom, 2003

 

Godea, Ioan                       

Biserici de lemn din Europa, CD Press, 2008

 

Haig, Matt                          

Mari succese ale unor branduri renumite, Meteor Press, 2009

 

Hâncu, Corneliu Dan         

Prize de apă şi aducţiuni, Matrix Rom, 2004

 

Hera, Dragoş                     

Criogenie tehnică, Matrix, 2009

 

Hera, Dragoş                     

Instalaţii şi frigorifice, Matrix, 2009

 

Honţuş, Dumitru                 

Doctrine economice, USAMV, 2008

 

Honţuş, Dumitru                 

Economie generală, USAMV, 2008

 

Hubca, Gheorghe              

Biocombustibili. Biodiesel, bioetanol sun diesel, Matrix Rom, 2005

 

Hurjui, Cosmin                   

Degradarea terenurilor agricole prin ravene şi alunecare de teren, Alfa, 2008

 

Hurjui, Cosmin                   

Rolul rocilor sedimentare în morfologia şi dinamica ravenelor, Alfa, 2008

 

Ianculescu, Ovidiu             

Alimentări cu apă, Matrix Rom, 2002

 

Ianculescu, Speranţa         

Utilizarea filtrelor de nisip la epurarea avansată a apelor uzate, Matrix Rom, 2002

 

Ianculescu, Speranţa         

Managementul mediului, Matrix Rom, 2002

 

Igler, Kurt                           

Păstrăvăria, MAST, 2009

 

Iliescu, Ana Felicia             

Cultura arborilor şi arbuştilor ornamentali, Ceres, 2008