Se încarcă pagina ...

Fragmente scanate ale unor teze de doctorat aflate in biblioteca noastra

Doctorand Conducător ştiinţific Titlul tezei de doctorat Anul susţinerii
Barbu C. Mihail Davidescu Velicica Cercetări privind sistemul de fertilizare complexă şi tehnologia de conducere la Chrysanthemum sp. 2008
Oncică Fraga Săulescu N. Nicolae Contribuţii la fundamentarea ameliorării grâului pentru rezistenţa la mălură 2008
Mănescu C. Cristina-Rodica Davidescu Velicica Cercetări privind gradul de rezistenţă la unii agenţi poluanţi a unor specii dendrologice. 2008
Dumitrescu N. Nicoleta-Claudia Ştefanic Gheorghe Cercetări agrofitotehnice, biologice şi chimice privind rolul rotaţiei culturilor în ameliorarea şi menţinerea fertilităţii preluvosolului roşcat (Elrş) de la Moara Domnească, jud. Ilfov 2008
Toader T. Maria Roman Gheorghe Valentin Cercetări privind compoziţia chimică şi calitatea recoltei la speciile de cereale şi pseudocereale sub influenţa unor factori naturali şi tehnologici. 2008
Olteanu C. Gheorghe Sin Gheorghe Studiu privind impactul economic şi ecologic al aplicării diferenţiate a tehnologiei de cultivare a grâului în exploataţiile agricole din judeţul Prahova. 2008
Ordean I. Margareta Popescu Victor Studiul unor specii spontane din delta Dunării utilizate ca plante legumicole şi medicinale. 2008
Susan N. Mirela Stoica Maria Angela Cercetări asupra performanţelor de reproducere la oile metise rezultate din încrucişarea oilor Ţurcană albă cu berbeci Ţigaie cu capul negru. 2008
Georgescu M.V.E. Emil-Igor-Vlad Docea Eugen Cercetări privind bolile orezului şi combaterea lor. 2008
Soare Şt. Aurica Câmpeanu Gheorghe Cercetări privind comportarea unor specii legumicole cultivate pe diferite tipuri de sol din judeţul Brăila. 2008
Andreiaşi N. Claudia Sin Gheorghe Cercetări privind solurile şi bonitarea spaţiului agricol din Câmpia de est a Bucureştiului, sector Valea Pârâtului - Pasărea - Pantelimon - Voluntari. 2008
Ciulu C. Marieta Popescu-Vifor Ştefan Studiu comparativ al determinismului genetic şI al unor caractere de producţie la viermele de mătase. 2008
Roman I. Marius-Viorel Ghena Nicolae Cercetări privind efectul aplicării unor verigi tehnologice în vederea sporirii producţiei şi calităţii fructelor la cais 2008
Paranici I. Simona Cezara Alecu Ioan Niculae Cercetări privind perfecţionarea sistemului de consultanţă agricolă din România în vederea compatibilizării cu sistemele practicate în ţările din Uniunea Europeană. 2008
Grecu P. Alexandru Popescu-Vifor Ştefan Studiul determinismului genetic al caracterelor din grupa "fitness" la populaţia de taurine de la ferma Albota - Piteşti. 2008
Roşca I. Ioan Berca Mihai Cercetări privind managementul protecţiei plantelor împotriva dăunătorilor şi protejarea biodiversităţii. 2008
Rînchiţă Laurenţiu Hera Cristian Cercetări privind fertilizarea florii soarelui în experienţele de lungă durată cu îngraşăminte din Câmpia Română 2008
Gabor V. Vasile-Dorel Bogdan Alexandru Cercetări privind dinamica indicilor de reproducţie şI de producţie la taurine, în judeţul Mureş şI posibilităţI de optimizare tehnico-economică. 2008
Palcu A. Sergiu-Erich Câmpeanu Gheorghe Cercetări privind tehnologia de extragere a vitaminelor hidrosolubile din complexul B utilizând ca materii prime unele plante de cultură horticole şi agricole. 2008
Hohan I. Gheorghe Câmpeanu Gheorghe Cercetări privind dinamica acumulării unor componente chimice în procesul creşterii şi maturării la tomate 2008
Dumitru M. Vasilica căs. Simion Câmpeanu Gheorghe Siguranţa alimentară la producerea şi procesarea tomatelor. 2008
Crângaşu Gh. Dorel Roman Gheorghe Valentin Studiul sortimentului de soiuri şi al calităţii materialului semincer la soia în condiţiile judeţului Călăraşi. 2008
Nediţă N. Gabriela Niculiţă Petru Evaluarea vulnerabilităţii sistemelor alimentare româneşti tradiţionale în perioada de integrare în Uniunea Europeană, ca urmare a noilor cerinţe de legislaţie alimentară. 2008
Neicu Gh. Eliza-Niculina Popescu Victor Cercetări privind cultura cartofului timpuriu în zona Bucureşti. 2008
Ghiduruş I. Mihaela-Elena Niculiţă Petru Cercetări privind îmbunătăţirea calităţii cărnii prin suplimentarea furajării cu vitamina E. 2008
Turtoi Gh. Mira-Oana Niculiţă Petru Cercetări privind utilizarea de tehnici ecologice în vederea creşterii conservabilităţii cărnii. 2008
Belea D. Mihaela Geanina Dejeu Liviu Coriolan Cercetări privind optimizarea structurii vegetaţiei viţei-de-vie în vederea îmbunătăţirii calităţii producţiei. 2008
Stan Vasilica Bârnaure Victor Vâjială Mihai Contribuţii la valorificarea agricolă nepoluantă a unor reziduuri de gospodărire orăşenească 1996
Alexe Constanţa Gherghi Andrei Cercetări privind prelungirea duratei de menţinere a calităţii florilor tăiate de Gerbera 1997
Meclea Stelea Dinu Ion Influenţa raportului proteino-vitaminic asupra indiciilor de reproducţie la scroafe şi a performanţelor produşilor lor 1997
Neacşu Corneli Ion Taftă Vasile Cercetări privind principalii indici cantitativi şi calitativi ai carcasei de tineret caprin îngrăşat în sistem intensiv şi semiintensiv 1997
Drăgănescu I. Corneliu Drăgănescu Condrea Maximizarea procesului genetic pentru caracterele producţiei de lapte la taurine 1997
Bologa Constanţa Cociu Vasile Cercetări privind sotimentul de căpşun penru zona de nord-vest a ţării 1997
Mihalache Gabriela Ştefanic Gheorghe Cercetări privind cercetarea microbiologică şi biochimică a unor soluri sărăturate din zona Bărăganului de nord-est 1999
Oprea Georgeta Ştefanic Gheorghe Cercetări privind semnificaţia biologică a componentelor materiei organice a solului, sub influenţa măsurilor agrotehnice la aprecierea nivelului de fertilitate a solului 1997
Crivineanu Cecilia Bâlteanu Gheorghe Cercetări privind influenţa îngrăşămintelor minerale asupra producţiei şi calităţii sfeclei de zahăr pe solul brun-roşcat din Câmpia Română 1996
Vasile E. Mioara Drăghici Manea Cercetări privind dezvoltarea consultanţei agricole din ţara noastră în condiţiile extinderii Uniunii Europene. Studiu de caz. 2008
Murat Isan Georgescu Gheorghe Cercetări privind influenţa diferitelor structuri de raţii pe bază de nutreţuri însilozate în îngrăşarea tineretului taurin 1997
Voicu I. Ion Pintilie Constantin Cercetări privind măsuri agrotehnice de sporire a producţiei de porumb pe vertisol - pe platforma Cotmeana 1990
Tudor Tudor Elena Dinu Ion Cercetări privind diversificarea unor tehnologii de prelucrare a cărnii de porc 1997
Ştefan Dumitru Bărbulescu Costică Valorificarea prin păşunat a pajiştilor temporare în condiţiile solului brun-roşcat 1996
Nica Vasile Seiciu Florian Cercetări asupra tulburărilor ovariene la vacă în condiţiile creşterii la păşune subalpină şi stabulaţie sezonieră 1998
Hogea Constantin Budoi Gheorghe Contribuţii privind combaterea buruienilor din cultura de cartof în condiţiile din N-E Dobrogei (Staţiunea de Cercetare şi Porducere a Cartofului - Tulcea) 1997
Teodoreanu Gheorghe Contribuţii la reglajul automat al staţiilor de pompare pentru punerea sub presiune a sistemelor de irigaţii prin aspersiune 1981
Voicu Grigore Baia Gheorghe Contribuţii la perfecţionarea tehnicii omogenizării şi desomogenizării în fabricile de nutreţuri 1974
Cristescu T. Pual-Visarion Stamatin Nicolae Contribuţii la cunoaşterea stafilococilor patogeni, capacitatea lor patogenică şi imunogenă 1976
Morariu S. Beniamin Popovivi Dunmitru Influenţa florei microbiene saprofite şi patogene asupra igienei cărnii de bovine în condiţiile de prelucrare din Abatorul Central Bucureşti 1978
Niţoiu D. Petre Gâlcă Florin Creşterea eficienţei tehnico-economice a culturilor forestiere din Ocolul Silvic Şuici (bazinul superior şi mijlociu al râului Topolog) prin extinderea culturilor de răşinoase şi organizarea raţională a procesului de producţie 1985
Khaled Al Joumaa Obrejanu Grigore Cercetări asupra clasificării solurilor, cu privire specială asupra solurilor din zona aridă şi semiaridă 1981
Hîncu Gh. Mădălin Alexandru Tafta Vasile Cercetări privind influenţa producţiei de lapte şI a tipurilor de înţărcare asupra ritmului de creştere şI îngrăşare până la fârsta de 6 luni a tineretului ovin metis. 2008
Mara S. Gabriela-Cristina Oancea Margareta Cercetări privind politica comercială a României în domeniul comerţului exterior cu produse agricole în contextul aderării acesteia la Uniunea Europeană 2008
Corduneanu M. Maria Tafta Vasile Influenţa vârstei şI a greutăţii corporale la ovinele merinos de Palas asupra prolificităţii şI dezvoltării mieilor la naştere şI înţărcare 2008
Mihai Aurel Bold Ion Studii şi cercetări privind finanţarea şi eficientizarea cercetării ştiinţifice agricole în România 1997
Ştefănescu Sorin Liviu Puiu Ştefan Influenţa unor proprietăţi ale solului asupra sistemului radicular al speciilor pomicole 1997
Potîrniche Rodica Borlan Zenoviu Cercetări privind combinarea fertilizării cu tratamente de protecţie fitosanitară în viticultură 1997
Dumitru Sprîncenatu Dinu Ion Cercetări privind performanţele de reproducţie la scroafele Fl (Marele Alb x Landrace) în funcţie de vârstă, sezon de fătare şi sistem de întreţinere 1996
Bularda Marcel Popescu Tudorică Contribuţii privind mecanizarea lucrării de administrat amendamente în adâncime pe terenurile afestate de sărăturare 2008
Asănică M. Cristina-Alexandra Şelaru Elena Cercetări privind programarea şi optimizarea culturilor de Jasminum şi Murraya pentru utilizarea ca plante de interior 1993
Shabbir Ahmad Gâlcă Florin Metode şi tehnici pentru transmiterea şi popularizarea tehnologiilor moderne şi a informaţiilor ştiinţifice în agricultură prijn sistemul de instruire la distanţă în Republica Islamică Pakistan 1985
Neagu Petru Tomescu Dumitru Contribuţii teoretice şi aplicative la îmbunătăţirea indicilor de tip şi de fiabilitate la cositorile de fâneţe 1997
Ardelea M. Clemansa Contescu Dumitru Drăgănescu Condrea Cercetări asupra determinismului genetic şi fiziologic al ouălor cu două gălbenuşuri la specia Gallus Domestica  
Lăzăroiu (Petersen) Liliana Sisesti Vlad Ionescu Reacţia unor hibrizi de porumb şi a formelor parentale ale acestora la aplicarea diferenţiată a apei de irigaţii şi a îngrăşămintelor cu azot 1996
Guy-Sosthene Myamballat-Nguellet Dinu Ion Proiect de inginerie tehnologică pentru înfiinţarea şi organizarea unei ferme de 10.000 capete porcine în Congo 1997
Tudor Alexandru Popescu Tudorică Contribuţii privind recoltarea mecanizată a arahidelor 2008
Toma Radu Cristian Pomohaci Nicolae Studii privind prelucrarea computerizată a informaţiilor primite din fluxul tehnologic de prelucrare a strugurilor albi 2008
Petcu T. Gretiana Oanea Nicolai Evaluarea terenurilor agricole din zona Moara Domnească, folosind criterii pedologice şi economice 2008
Vornicu I. Octavian-Costel Paraschivescu Marcel Monitorizarea şI supervizarea proceselor apicole cu ajutorul echipamentelor automate în vederea creşterii eficienţei stupinei 2008
Blajovici P. Liliana-Elena Drăghici Manea Cercetări privind dezvoltarea turismului şi agroturismului european în condiţiile extinderii Uniunii Europene 2008
Mutafa Camelia Iancu Mihai Pârvan Parnia Cercetări privind optimizarea proceselor de creştere şi fructificare la zmeurul remontant în câmp şi spaţii protejate 2008
Găgeanu Elena-Otilia Iancu Mihail Influenţa sistemului de întreţinere şi fertilizare cu azot a solului asupra proceselor de creştere şi fructificare ale soiului de prun Anna Spath 2008
Mihaela Roşu Ciofu Ruxandra Posibilităţi de utilizare a unor tipuri de folii la protejarea culturilor timpurii de tomate şi salată 2008
Marinca Constantin Caranache Andrei Sin Gheorghe Dinamica pricipalelor însuşiri ale solului în diferite condiţii de producţie a solului 2008
Petrică E. Paula căs. Stoicea Sin Gheorghe Cercetări privind dezvoltarea consultanţei în mediul rural. Studiu de caz 2008
Guberna Gabriel Iancu Mihai Pârvan Parnia Optimizarea regimului aerohidric într-o plantaţie intensivă de prun prin folosirea reversibilă a drenajului şi irigării prin microaspersiune 2008
Maacaroun E. Antoun Ciofu Ruxandra Cercetări prinvind răspunsul unor plante legumicole la stresul salin produs prin apa de irigare 2008
Partal V. Elena Jinga Ionel Eficienţa unor metode tehnologice în conservarea şi valorificarea apei şi reducerea inputurilor la cultura grâului de toamnă 2008
Stanciu C. Mariana Şelaru Elena Studii şi cercetări privind biologia, tehnologia producerii şi valorificarea speciilor de Echinaceea 2008
Sîntean I. Ioan-Florin Drăghici Manea Cercetări privind îmbunătăţirea serviciilor agroturistice din România, cu privire asupra regiunii 7-Centru 2008
Cighir E.A. Emil Drăghici Manea Cercetări privind strategiile de dezvoltare rurală în judeţul Mureş 2008
Răducanu Gh. Adina-Elena Niculiţă Petru Cercetări privind utilizarea fibrelor alimentare în produse de panificaţie 2008
Voaideş C.E. Cătălina-Mihaela Câmpeanu Gheorghe Tehnici moderne de caracterizare a alimentelor de origine vegetală 2008
Angelescu L. Cristina-Elena Berca Mihai Probleme ale managementului organismelor modificate genetic în cultura plantelor din România 2008
Toporaş I. Maria Şelaru Elena Comportarea unor tipuri şi soiuri noi de gladiolă în condiţii ecologice soecifice şi optimizarea producerii materialului săditor 2008
Ciofu N. Ioan-Alexandru Florescu Gheorghe Influenţa lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală asupra mediului în perimetre amenajate din judeţul Buzău. 2008
Septar Leinar Iancu Mihai Influenţa irigării localizate asupra creşterii şi fructificării caisului în condiţiile din Dobrogea 2008
Gavăt Corina Iancu Mihai Stabilirea unor sisteme de întreţinere a solului în plantaţiile de piersic din Dobrogea 2008
Ciobănescu (Marinciu) Cristina Mihaela Săulescu N. Nicolae Cercetări prinvind fundamentarea lucrărilor de ameliorare pentru creşterea conţinutului de proteine în bobul de grâu 2008
Coteţ S. Valentina Vâjâială Mihai Dumitru Mihail Cercetări privind influenţa unor măsuri agrofitotehnice asupra solului şi producţiei la principalele culturi de câmp în condiţiile cernoziomului freatic umed slab salinizat şi slab alcalizat din zona Brăila 2008
Prefac E. Gabriel Stoica Maria Angela Cercetări privind optimizarea metodelor de evaluare a calităţii embrionilor ovini după recoltare şI conservare 2008
Voicu T. Dorica Stoica Ioan Cercetări privind evaluarea energetică şI proteică a unor nutreţuri murate realizate din diferiţI hibrizi de porumb 2008
Udrea P. Lavinia căs. Moise Dumitrescu Ion Cercetări privind reducerea intervalului fătare-montă fecundă la oi din rasa Merinos de Palas şI factorii de influenţă 2009
Syed Aziz Haider Berca Mihai Cercetări privind economia rurală durabilă cu referire la dezvoltarea resurselor umane într-o economie a cunoaşterii în curs de dezvoltare 2008
Preda Mihaela Dumitru Mihail Cercetări privind unii compuşi organici persistenţi în solurile arealelor urbane 2009
Cofas Elena Oancea Margareta Eficinţa sistemelor informatice în analiza rentabilităţii exploataţiilor agricole 2009
Şorega D. Ion Vrânceanu Viorel Ameliorarea florii soarelui pentru autofertilitate 2009
Hăbădan (Zaharia) Valentina Gina Hera Cristian Contribuţii la optimizarea nutriţiei cu azot la cultura porumbului 2008
Calciu Irina Carmen Dumitru Mihail Posibilităţi de valorificare în agricultură a compostului obţinut din gunoi menajer şi nămol de canalizare 2009
Sălcianu Mariana Berca Mihai Cercetări privind gestiunea resursei de apă în municipiul Bucureşti 2008
Crăciun Florian Nămoloşanu Ion Studiu agrofitotehnic şi tehnologic al soiului Fetească Neagră cultivat în Centrul Viticol Murfatlar 2008
Rădoi V. Liviu-Dumitru Oanea Nicolai Resursele de sol din zona Mânăstirea jud. Călăraşi, probleme de utilizare, protecţie şi ameliorare a acestora. 2009
Gogulescu Cătălina Oancea Ioan Contribuţii la optimizarea unor elemente tehnologice privind cultura de soia pe terenurile aluvionare din Lunca Dunării 2009
Stroe Marinela Vicuţa Nămoloşanu Ioan Cecetări privind comportarea unor cloni de viţă de vie pentru obţinerea vinurilor de calitate DOC şi DOCC în podgoria Ştefăneşti - judeţul Argeş 2005
Alecu Ioan Iulian Drăghici Manea Cercetări privind impactul Programului SAPARD asupra agriculturii româneşti, cu referire specială la regiunea 3 Sud-Muntenia 2005
Şovărel Eugenia Georgescu Gheorghe Cercetări privind variaţia unor indici biochimici şi fiziologici la calul de sport în relaţie cu intensitatea efortului 2005
Diaconescu Oana Ruxandra Petrescu Corneliu Niculae Tehnologii noi de cultură şi obţinerea de material săditor in vitro cu valoare biologică ridicată la andive (Cichorium intybus L.) 2005
Gurlui Gheorghe Budoi Gheorghe Metode agrotehnice, ca verigi ale sistemului de agricultură durabilă, pentru sporirea producţiei la grâul de toamnă în zona de sud a României 2005
Beciu Silviu Alecu Ioan Nicolae Studiu privind evoluţia pieţelor agricole ale Uniunii Europene în contextul lărgirii acesteia 2005
Gălan Cătălin Oşlobeanu Milu Stoian Viorel Studiul condiţiilor economice şi legislative în cazul privatizării societăţilor comerciale cu profil viti-vinicol având capital majoritar de stat 2005
Dumitrescu Liliana Severin Valerian Cercetări privind focul bacterian al rozaceelor - Erwinia Amylovora (Burrill) Winslow et al. 2005
Negrilă Mariana Roman Gheorghe Valentin Cercetări privind elaborarea unui sistem de agricultură durabilă pentru condiţiile din Dobrogea 2005
Mironescu M. Nicoleta Burloi Gheorghe Budoi Gheorghe Cercetări privind rezistenţa la secetă a unor hibrizi de porumb 2005
Grasu Stere Drăghici Manea Cercetări privind întocmirea de produse informatice pentru optimizarea dimensiunii şi profilului exploataţiilor agricole 2005
Dragomir Niculae Oancea Ioan Contribuţii la îmbunătăţirea tehnologiilor de cultură a rapiţei în Dobrogea 2005
Man Aurelia Cristina Alexandra Pomohaci Nicolae Studiul căilor şi mijloacelor de promovare a vinurilor româneşti la export 2005
Ariton (Danaila-Guidea) Silvana Mihaela Ghena Nicolae Cercetări privind multiplicarea la speciile pomicole din familia Annonaceae - Asimina Triloba (L.) Dunal 2005
Popa Răzvan Alexandru Drăgănescu Condrea Cercetări privind optimizarea unui program de ameliorare la o linie paternă de porci, în condiţii de însămânţări artificiale 2005
Marin Ancuţa Oancea Margareta Cercetări privind posibilităţile de redresare a unităţilor agricole preluate de AVAB, actualmente AVAS 2005
Raranciuc Steluţa Docea Eugeniu Cercetări asupra speciilor de Alternaria Patogene la cultura florii-soarelui în România şi combaterea lor 2005
Tănăsescu Constantin Florescu Gheorghe Comportarea soiului de viţă de vie Victoria aplasat pe un versant cu diferite pante şi influenţa lucrărilor de amenajare antierozională asupra potenţialului productiv 2005
Carigoiu Violeta Dumitru Mihail Factori limitativi ai capacităţii de producţie a solurilor judeţului Gorj 2005
Sîrbu Lucica Lăcătuşi Radu Cercetări privind influenţa precipitaţiilor acide asupra sistemului sol-plantă din jurul termocentralelor Rovinari şi Turceni 2005
Scheau Violeta Iancu Mihai nluenţa irigării localizate asupra creşterii şi fructificării piersicului 2005
Crişan Valerica Daniela Pomohaci Nicolae Cercetări privind utilizarea tehnicilor de limpezire enzimatică în domeniul sucurilor de fructe 2005
Berdei Săndel Jinga Ionel Cercetări privind subasigurarea cu apă şi a fertilizării organo-minerale asupra producţiei şi calităţii culturilor de porumb pentru boabe şi soia în sistemul de irigaţii Bilieşti-Slobozia-Ciorăşti 2005
Ambăruş (Brezeanu) Creola Dorobanţu Nicoale Burzo Ioan Cercetări privind modificările fiziologice şi biochimice din plantele de Cucumis Melo în timpul creşterii şi dezvoltării 2005
Gâlă Ruxandra Ana Petrescu Corneliu Niculae Cercetări privind înmulţirea rapidă a unor varietăţi din genul Clematis L. în vederea introducerii şi extinderii lor în cultură 2005
Spiridon Cristina Docea Eugeniu Cercetări privind studiul agentului patogen Erysiphe Graminis F. Sp. Hordei (March) şi combaterea lui 2005
Petrosu Mihai Popescu Victor Cercetări cu privire laîmbunătăţirea tehnologiei de cultură a cepei în zona Brăilei 2005
Rusu Costel Pomohaci Nicolae Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiei de obţinere a vinurilor spumante roze 2005
Jilăveanu-Ciulinariu I. Denisa Alecu Ioan Nicolae Cercetări privind sporirea eficienţei economice a producţiei de cereale şi de plante tehnice în judeţul Călăraşi 2005
Răducu Ion Burloi Gheorghe Bîlteanu Gheorghe Cercetări privind relaţia genotip/mediu la linii consangvinizate de porumb aflate în procesul producerii de sămânţă, cu referire la coincidenţa înfloritului 2005
Budică Corneiu Alberto Alecu Ioan Nicolae Cercetări privind organizarea pieţei legumelor în zona de aprovizionare a Capitalei 2005
Israel-Roming Florentina Câmpeanu Gheorghe Valorificarea unor subproduse şi deşeuri agricole de natură lignocelulozică prin zaharificare şi fermentare simultană 2005
Sterian Bogdan Andrei Câmpeanu Gheorghe Biotehnologii noi de obţinere a unor hidrolaze utilizabile în industria alimentară 2005
Theodoru Horia Puiu Ştefan Influenţa solului asupra tehnologiilor şi producţiilor principalelor culturi în Câmpia Călniştei 2005
Theodoru Liliana Puiu Ştefan Influenţa solului asupra tehnologiilor şi producţiilor principalelor culturi în lunca comună Argeş-Sabar 2005
Burtea Mariana Carmen Oanea Nicolai Modificarea unor parametri chimici ai solurilor sărăturate din zona Gulianca-Olăneasa în procesul de ameliorare a acestora 2005
Anton Petra Bîlteanu Gheorghe Cercetări asupra biologiei unor soiuri de grâu de toamnă în condiţiile zonei de vest a Câmpiei Române 2005
Doinea Florea Florescu Gheorghe Studii şi observaţii asupora comportării lucrărilor de combatere a eroziunii solului în bazinul hidrografic Râul Doamnei, perimetrul Purcăreni 2005
Grădilă Marga Pătru Ploaie Cercetări privind influenţa unor pesticide asupra peştilor din familia Cyprinidae 2005
Dana Daniela Hera Cristian Fertilizarea foliară specială pe liniile consangvinizate-mamă în scopul optimizării conţinutului de micronutrienţi în sămânţă 2005
Mutafa Ion Pârvan Parnia Cercetări privind comportarea unor soiuri de păr la atacul de Erwinia amylovora şi gradul de transmitere în procesul de înmulţire 2005
Moiceanu Gabriel Florescu Gheorghe Comportamentul soiului Cabernet Sauvignon cultivat pe versanţi amenajaţi în terase în podgoria Ştefăneşti 2005
Solomon Jenel Popescu-Vifor Ştefan Cercetări privind variabilitatea genetică a principalelor caractere de producţie şi reproducţie la unele rase de suine crescute în România 2005
Mincu Mihaela Săulescu Nicolae Cercetări privind ameliorarea rezistenţei la Septoria tritici la grâul de toamnă 2005
Ancu Sergiu Ionel Pârvan Parnia Evaluarea fondului de germoplasmă la unele soiuri autohtone de prun în scopul folosirii lor eficiente în procesul de ameliorare 2005
Stoicescu V. Ttini Magdonia Alecu Ioan Nicolae Studii privind promovarea şi lansarea satului turistic românesc pe piaţa europeană 2005
Ciubuc Aurora Mitroi Adrian Cercetări privind influenţa parametrilor tehnico-funcţionali ai uscătorului de cereale asupra consumului specific de energie şi a calităţii produselor 2006
Popescu Gheorghe Gabriel Câmpeanu Gheorghe Cercetări privind valorificarea integrală a producţiei de mere la nivelul fermelor mici şi mijlocii 2005
Şeitan Lidia Vâjială Mihai Valorificarea agricolă a nămolului rezultat din staţiile de epurare de la complexele de creştere a porcilor 1997
Tuşa Corneliu George Grumeza Nicolae Cercetări privind egectul subasigurării cu apă a culturilor de soia aspra producţiei în condiţiile pedoclimatice ale Câmpiei Burnasului (zona Băneasa-Giurgiu) 1997
Negrilă Constantin Grumeza Nicolae Contribuţii privind optimizarea relaţiei apă-producţie la irigarea în condiţii de stres a culturilor de câmp în zona semiaridă din Dobrogea 1999
Căpitanu Vasile Răuţă Corneliu Dumitru Mihail Cercetări privind elaborarea tehnologiei de punere în valoare agricolă a haldelor de cenuşă rezultate din arderea cărbunilor de la termocentrale 1998
Muşat Marian Pleşa Ioan Studiul solurilor afectate de eroziune din zona colinară a bazinului hidrografic Slănic - Buzău în vederea stabilirii măsurilor de ameliorare şi stăvilire a procesului de eroziune 2006
Huciu Valentin Berca Mihai Cercetări privind managementul bioinvaziilor insectelor dăunătoare sub influenţa încălzirii atmosferei în zona de sud-est a României  
Asănică Constantin Adrian Cepoi Nicolae Cercetări anatomo-flziologice şi biochimice privind compatibilitatea la altoire a unor soiuri noi de cireş asociate cu diferiţi portaltoi 2006
Diaconescu Dragoş Mircea Drăghici Manea Securitatea agroalimentară a României în condiţiile integrării în Uniunea Europeană 2005
Chiţoran Florentin Pop V Ioan Cercetări asupra bolilor micotice ale grâului în judeţul Prahova 2005
Stătescu Delia Maria Stoian Viorel Stidiul influenţei tratamentului enzimatic asupra caracteristicilor şi calităţii vinurilor roşii 2006
Rus Gheorghe Bold Ion Cercetări privind valorificarea resurselor funciare în condiţiile diversificării formelor de proprietate şi de folosire a terenurilor judeţului Arad 2006
Sora Gabi Popescu-Vifor Ştefan Studiul polimorfismului genetic al proteinelor din lapte la populaţiile de taurine brună din judeţul Argeş 2005
Pârvulescu Valentina Leliana Popescu-Vifor Ştefan Contribuţii la realizarea hărţilor cromosomale la suine 2005
Călin Valentina Oancea Margareta Cercetări privind evoluţia formelor de exploataţii agricole şi rezultatele economico-financiare ale acestora în judeţul Buzău 2005
Georgescu Leonard Drăghici Manea Strategii privind dezvoltarea rurală a judeţului Dâmboviţă 2005
Proorocu Angel Berca Mihai Cercetări privind importanţa cătinei albe (Hippophae Rhamnoides L.) pentru protecţia mediului şi ca resursă înm economia sănătăţii umane 2006
Dranca Iurie Oancea Margareta Ramura industrializării laptelui în Republica Moldova. IStorie, prezent şi perspective 2006
Ion Marian Stoian Viorel Optimizarea aplasării soiurilor pentru vinuri roşii în funcţie de combinaţia soi-portaltoi în interacţiune cu condiţiile de biotip în centrul viticol Valea Călugărească 2006
Paţa Ştefan Oancea Ioan Contribuţii la perfecţionarea sistemului de culturi furajere pentru ovine în judeţul Constanţa 2006
Vasilescu Liliana Roman Gheorghe Valentin Studiul sortimentului de soiuri şi linii de orz şi orzoaică ca materie primă pentru producerea berii 2006
Brînduşe Elena Stoian Viorel Contribuţii privind optimizarea procesului tehnologic de ameliorare a unor genotipuri de viţă de vie din punct de vedere al caracterului de rezistenţă la pricipalele boli criptogamice prin utilizarea tehnicilor nucleare 2006
Cazacu Constantin Mărăcineanu Florin Contribuţii la îmbunătăţirea exploatării amenajărilor de irigaţii din zona Corabia în condiţii variate de proprietate asupra pământului 2006
Țintea Georgian Pomohaci Nicolae Cercetări privind influenţa modului de întreţinere a solului asupra cantităţii şi calităţii producţiei de struguri la soiurile albe în podgoria Ştefăneşti-Argeş 2006
Simionescu Ştefan Alexandru Burloi Gheorghe Nicolae Ion Comportarea soiurilor de orz şi orzoaică de toamnă sub aspectul capacităţii de producţie şi al însuşirii de calitate în condiţiile zonei Ciorogârla, judeţul Ilfov 2005
Vasilescu Vasile Silviu Roman Gheorghe Valentin Cercetări privind influenţa unor factori de mediu şi fitotehnici asupra atacului de dăunători la porumb 2006
Bărbuţ Mihaela Paula Popescu-Vifor Ştefan Cercetări privind determinismul genetic al unor caractere care fac obiectul controlului oficial al producţiei de lapte la taurine  
Busuioc Mihaela Tincuţa Gâlcă Florin Cercetări privind posibilităţile de implementare a managementului calităţii totale (TQM) în întreprinderile avicole din România 2006
Nicolae Marian Nicolae Ion Aplicaţii ale informaticii în simularea bioritmului creşterii vegetative şi formării recoltei la viţa de vie 2006
Gâlcă Paul Popescu-Vifor Ştefan Cercetări privind polimorfismul genetic al proteinelor din ou  
Moise Virgil Mitroi Adrian Cercetări privind consumurile de energie şi fiabilitatea utilajelor pentru recoltarea furajelor 2006
Bădescu Cristina Ghena Nicolae Manifestarea caracterului de productivitate la coacăzul negru în condiţiile zonei submontane Muscel 2006
Toma Elena Drăghici Manea Cercetări privind perfecţionarea tehnico-economică a filierei laptelui 2006
Grigorescu Victoriţa Mihaela Pomohaci Nicolae Studiul unor metode biotehnologice moderne pentru obţinerea de material săditor certificat la viţa de vie 2006
Turek Rahoveanu Adrian Bold Ion Forme de exploatare a terenurilor în condiţiile agriculturii româneşti 2006
Vamanu Emanuel Câmpeanu Gheorghe Studii biotehnologice privind obţinerea de biomasă microbiană cu rol probiotic 2006
Iovici Teodor Victor Nicolae Ion Prelucrarea statistică a datelor experimentale pentru estimarea variabilităţii unor linii noi de soia 2006
Erculescu Gheorghe Popescu Turdorică Cercetări privind influenţa parametrilor constructivi şi funcţionali ai organelor active ale utilajelor de stropit în culturile pomicole asupra indicilor calitatvi de lucru 2006
Constantinescu Gina Puşa Sin Gheorghe Cercetări privind influenţa condiţiilor ecologice şi agrotehnice asupra calităţii de panificaţie a grâului 2006
Militaru Mădălina Adriana Cepoi Nicolae Cercetări privind crerarea unor forme columnare de măr 2006
Işfan (Defta) Nicoleta Popescu-Vifor Ştefan Cercetări privind polimorfismul genetic al unor proteine sangvine la suine  
Săndulescu Emilia Brânduşa Docea Eugeniu Studiul morfologiei, biologiei şi combaterii ciupercilor fitopatogene ale seminţelor de tomate 2006
Dragne Sturzu Rodica Diaconu Petre Cercetări privind ereditatea unor caractere cantitative la năut 2006
Costache Valetica Liliana Sin Gheorghe Comportarea unor hibrizi de porumb şi floarea soarelui şi formarea producţiei în raport cu variaţia condiţiilor climatice în zona de sud a Moldovei 2006
Costache Gianina Virginia Georgescu Gheorghe Studii privind producerea şi procesarea laptelui în zona Brăilei 2006
Ghiţă Vasile Gabriel Ştefanic Gheorghe Cercetări agrifitotehnice, biologice şi chimice privind efectuarea lucrărilor solului fără deprecierea stării de fertilitate 2006
Cataramă (Aron) Elena Alina Ghena Nicolae Cercetări privind precocitatea şi fertilitatea unor populaţii de nuc din zona nord-est a Moldovei 2006
Maloş Gabriela Mitroi Adrian Cercetări privind influenţa parametrilor tehnici şi funcţionali ai instalaţiilor de muls, ai utilajelor de răcire şi ai utilajelor de transport asupra indicilor calitativi ai laptelui 2006
Martin Izabela Emilia Dumitrescu Ion Cercetări privind momentul optim de însămânţare la vaci, în funcţie de diferiţi factori de influenţă 2005
Țâru Viorica Pomohaci Nicolae Studiul potenţialului productiv al soiurilor cultivate în centrul viticol Teremia în vederea definitivării sortimentului 2006
Bărbat Nicoleta Laura Cepoi Nicolae Cercetări privind obţinerea unor portaltoi de vigoare redusă la piesic 2006
Ion Nicoleta Roman Gheorghe Valentin Studiul potenţialului medicinal şi melifer al speciilor spontane din familia Lamiaceae, în lunca îndiguită a Dunării  
Alexandrescu Daniela Cristina Stoica Ioan Cercetări privind valorificarea hranei şi îmbunătăţirea carcaselor la hibridul Arbor Acres 2006
Mihai Constanţa Nămoloşanu Ioan Comportarea unor tulpini de drojdii autohtone utiliyate în vinificaţie în funcţie de calitatea mustului şi prezenţa unor factori poluanţi 2006
Ştefan Ecaterina Alecu Ioan Nicolae Dezvoltarea rurală durabilă - obiectiv major al României în procesul de integrare în Uniunea Europeană  
Ştefan (Ivan) Monica Petrescu Corneliu Niculae Microînmulţirea „in vitro" la trandafirii de seră (Rosa sp.) în condiţii industriale la Complexul de Devirozare S.C. Sere Codlea pentru extinderea culturii 2006
Vânătoru Costel Petrescu Corneliu Niculae Crearea de hibrizi Fi de tomate timpurii cu plasticitate ecologică şi calitate superioară 2006
Poşan Paula Dumitrescu Ion Cercetări asupra modificărilor morfo-fiziologice ale aparatului genital la vacă, ante şi postpartum 2006
Ciceoi Roxana Paşol Paul Cercetări privind combaterea unor dăunători ai plantelor horticole şi medicinale utilizând diferite preparate fitofarmaceutice naturale 2006
Pelmuş Rodica Ştefania Popescu-Vifor Ştefan Studiul variabilităţii genetice a caracterelor de reproducţie la găinile din rase grele 2006
Lazăr Cristina Drăgănescu Condrea Cercetări privind evoluţia genetică a unei linii de găini  
Gheorghe Ştefan Pârvan Parnia Noi contribuţii la înmulţirea pe cale vegetativă a prunului 2006
Iamandei Maria Pop V Ioan Cercetări privind producerea unui preparat pe baza de baculovirusuri pentru combaterea insectei Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera-Arctiidae) 2005
Alionte Eliana Gabriela Vrânceanu Alexandru Viorel Cercetări privind îmnbunătăţirea calităţii orzului pentru bere şi orzului pentru furaj prin lucrări de ameliorare şi agrotehnică 2006
Diaconu Luminiţa Cosmina Cociu Vasile Valoarea biologică şi culturală a germoplasmei de căpşun (Fragaria x ananassa) şi utilitatea ei în programele de ameliorare genetică 2006
Gheorghe Maria Florea Nicolae Gruparea solurilor agricole în funcţie de specificul lor care determină diferenţierea lucrărilor agrotehnice cu aplicaţie în partea de est a Câmpiei Române 2006
Lazăr Cornel Voiculescu Nicolae Particularităţi ale nutriţiei speciilor pomicole pe solurile cu carbonaţi 2005
Nicolescu Alina Narcisa Călătoiu Aurelian Elaborarea de soluţii tehnologice, constructive şi funcţionale pentru exploataţii de ovine de dimensiuni mici şi mijlocii 2006
Nicolae Daniel Davidescu Velicica Cercetări privind modificări structurale şi biochimice în unele produse horticole (fructe şi legume) sub influenţa diferitelor metode de păstrare 2006
Țuţuianu Manuela Petrescu Corneliu Niculae Contribuţii la diversificarea gamei de produse legumicole, prin introducerea de noi specii cu adaptare ecologică şi rentabilitate economică - sparanghelul (Asparagus officinalis L) 2006
Diaconescu Andra Georgescu Gheorghe Cercetări privind calitatea şi randamentul laptelui utilizat în procesul de obţinere a brânzei Telemea 2006
Ardelean Ioana Corina Petrescu Corneliu Niculae Cercetări cu privire la acumularea unor substanţe minerale poluante în fructele de tomate în funcţie de zona de cultură şi de tehnologia aplicată 2006
Olteanu Ion Petrescu Corneliu Niculae Stimularea şi accelerarea rizogenezei în vederea forţării la unele specii de arbuşti ornamentali prin mijloace şi procedee ecologice pentru obţinerea unui material de calitate 2006
Dunea Daniel Emil Constantin Motcă Gheorghe Cercetări privind bioconversia energiei solare la Trifoliul pratense L. în câmpia piemontană a Târgoviştei 2006
Bărbuică Iulius Sorin Dumitrescu Ion Cercetări referitoare la corelaţiile dintre unele aptitudini de reproducţie şi performanţe la calul de sport 2006
Sohila Salamy Cepoiu Nicolae Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiei de creştere a măslinilor în Siria 2006
Burducea Maricel Mărăcineanu Florin Studii privind dezvoltarea rurală integrată a terenurilor asociaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Bistreţu din amenajarea hidroameliorativă Crivina-Vânju Mare prin tehnologii agricole moderne 2006
Dobrinoiu Ricuţa-Vasilica Vâjială Mihai Niculiţă Petru Modelarea acumulării biomasei la grâul de toamnă în condiţii diferenţiate de fertilizare cu azot şi îngrăşăminte foliare 2006
Materi Dumitra Cepoiu Nicolae Cercetări privind înmulţirea vegetativă a unor specii pomicole din climatul temperat şi subtropical 2007
Tudor Costică Jinga Ionel Cercetări privind comportarea unor hibrizi de porumb autohtoni şi străini la irigarea în condiţii de stre în câmpia Tecuciului 2007
Mantu Ion Jinga Ionel Cercetări privind comportarea noilor soiuri de orez şi a liniilor de perspectivă create la INCDA Fundulea, semănate la diferite epoci cu densităţi variabile şi fertilizate în optimum 2007
Dobrin Elena Davidescu Velicica Cercetări privind influenţa sistemului de fertilizare organomineral asupra producţiei şi calităţii tomatelor în sistem protejat 2006
Bălan Ana Roxana Burzo Ioan Cercetări fiziologice şi biochimice asupora speciei Hippophae Rhamnoides (cătina albă de râu) 2007
Boiangiu Ioan Nicolae Ion Estimarea performanţelor de ameliorare ale soiurilor de masă de viţă de vie specifice podgoriei Drăgăşani 2007
Grigore Violeta Nicolae Ion Burloi Gheorghe Cercetări privind obţinerea de genotipuri noi, mai productive şi cu perioadă scurtă de vegetaţie la arahide 2007
Gică (Divoiu) Maria Nicolae Ion Estimarea performanţelor genetice la soiurle noi de viţă de vie din podgoria Dealu Mare - Centru Viticol Valea Călugărească  
Popa (Călinoiu) Roxana Gabriela Lăcătuşi Radu Cercetări privind efectul fertilizanţilor minerali şi organici asupra însuşirilor fizice şi chimice ale solurilor tehnogene din bazinul carbonifer Rovinari 2007
Rashid Saeed Berca Mihai Implementarea managementului şi dezvoltării resurselor umane în Romania şi Pakistan 2007
Nuţă Ilie Silvestru Berca Mihai Cercetări privind influenţa complexă a perdelelor forestiere dinsudul Olteniei 2007
Canelea Daniela Cristina Simionescu Dumitru Valorificarea superioară a carcasei şi cărnii de porc prin realizarea de produse noi 2007
Preda Cornelia Simionescu Dumitru Relaţia dintre microclimat şi încărcătura microbiană din adăposturi şi influenţa asupra indicilor de producţie la purcei sugari şi tineret 2007
Tomescu Nicolae Virgiliu Dinu Ion Simionescu Dumitru Optimizarea structurii de vârstă la linia sintetică 345 Periş 2007
Petra Sorina Davidescu Velicica Cercetări privind tehnologia de cultură la sp. Lisianthus pe diferite substraturi 2005
Palad Aurelian Relu Puiu Ştefan Cercetări privind variabilitatea rezervelor de umiditate din sol la culturile de grâu şi porumb în sudul Câmpiei Române (C.Olteniei, C. Teleormanului, C. Bărăganului) 2006
Ionescu Niculina Burloi Gheorghe Bâlteanu Gheorghe Cercetări asupra caracterelor cantitative şi calitative la inul pentru ulei şi a corelaţiilor dintre acestea 2005
Cloşcă Nicolae Popescu-Vifor Ştefan Studiul determinismului genetic al procesului de creştere la găinile din rasele grele  
Roşu Ion Oancea Margareta Cercetări privind eficienţa economică a asocierii fermelor de reproducţie rase grele cu micii producători (studiu de caz - jud. Olt) 2007
Caragea Ioana Sin Gheorghe Cercetări privind combaterea integrată a dăunătorilor culturilor praşitoare în spaţiul rural al judeţului Ilfov 2007
Berechet Florian Drăghici Manea Strategii privind securitatea alimentară a României 2006
Dumitraşcu Maria Mitroi Adrian Cercetări privind utilizarea biocombustibililor în mecanizarea agriculturii 2007
Avram Nicoleta Niculiţă Petru Cercetări privind micotoxinele din grâu şi porumb 2007
Pogurschi Elena Narcisa Stoica Ioan Cercetări privind influenţa unor factori nutriţionali asupra unor parametrii calitativi ai oului de găină 2007
Sapera Iancu Taftă Vasile Cercetări privind potenţialul productiv al ovinelor Țigaie Capnegru de Teleorman în condiţiile pedoclimatice din sudul Dobrogei 2007
Stănică Daniela Popescu-Vifor Ştefan Studiul evoluţiei variabilităţii genetice la calul arab crescut în ţara noastră 2007
Maftei Marius Laurian Popescu-Vifor Ştefan Cercetări privind determinismul genetic al procesului de creştere la cabaline 2007
Dinculescu Florica Cepoiu Nicolae Comportarea unor soiuri de măr altoite pe portaltoi generativi proveniţi din nord-estul Chinei 2007
Iacob Dumitru Corvin Cepoiu Nicolae Impactul unor verigi tehnologice la cultura mărului în promovarea pomiculturii durabile la SCDP Voineşti 2007
Bărbulescu Iuliana Diana Câmpeanu Gheorghe Contribuţii la obţinerea unor suplimente nutritive din drojdii de vin cu adaos de crom şi seleniu 2007
Popa Nicolae Ciprian Câmpeanu Gheorghe Influenţa unor amelioratori de natură microbiană şi vegetală asupra calităţii făinurilor de panificaţie 2007
Mardiatmoko Gun Berca Mihai Cercetări privind monitorizarea evaluării, protecţiei şi exploatării pădurilor în concordanţă cu principiile dezvoltării forestiere durabile 2007
Olteanu Cristina Elena Burloi Gheorghe Nicolae Ion Cercetări privind ameliorarea soiei în direcţia imbunătăţirii capacităţii de producţie şi a calităţii acesteia la INCDA Fundulea 2007
Miron (Corfu) Gabriela Cornelia Nicolae Ion Cercetări privind viabilitatea caracteristicilor cantitative la principalele soiuri de viţă de vie din podgoria Drăgăşani 2007
Nicola Iulia Popescu Victor Studii şi cercetări privind combaterea integrată a buruienilor din culturile de cartof timpuriu şi de vară 2007
Ionaşcu Neculai Drăgănescu Condrea Sisteme de exploatare a animalelor în Delta Dunării, resurse genetice şi problema conservării 2007
Turek Rahoveanu Maria Magdalena Drăghici Manea Cercetări privind impactul aderării la Uniunea Europeană asupra structurilor agrare din zona de câmpie, din sudul Românei 2007
Chirilă Pompiliu Budoi Gheorghe Eficacitatea unor măsuri agrotehnice aplicate la mazărea tip Afila pentru sporirea producţiei de seminţe şi a calităţii acestora  
Semcu Adrian Emanuil Mărăcineanu Florin Contribuţii la organizarea exploatării sectorului superior al bazinului hidrografic Cricovul Sărat, judeţul Prahova, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile 2007
Călin Vasile Ciprian Georgescu Dumitru Stidiul influenţei tehnologiei de hrănire din perioada repausului mamar asupra performanţelor după fătare la vacile din rasa Bălţată cu Negru Românească 2007
Grigoraş Săndica Georgescu Dumitru Influenţa hrănirii din perioada repausului mamar asupra unor indici metabolici şi influenţa acestora asupra sănătăţii şi performanţelor viţeilor 2007
Botănoiu Dumitru Daniel Roman Gheorghe Valentin Contribuţii la perfecţionarea tehnologiei de cultivare a florii soarelui pe solul brun roşcat din partea centrală a Câmpiei Române 2007
Artan Natalia Cristina Georgescu Gheorghe Analiza riscurilor şi controlul punctelor critice în producerea şi procesarea laptelui 2007
Burcea Mariana Sin Gheorghe Cercetări privind starea solului sub impactul sistemelor tehnologice agricole 2007
Valeriu Ioan Bîlteanu Gheorghe Cercetări privind cultura cartofului în Câmpia de Nord a Dobrogei 2007
Ureche Mihail Diaconu Petre Cercetări privind interacţiunea genotip-densitate-epocă de semănat la porumb şi diminuarea efectelor secetei şi arşiţei din partea de nord a Bărăganului 2007
Pohrib Elena Loredana Roman Gheorghe Valentin "Cercetări privind particularităţile biologice ale leguminoaselor pentru boabe în condiţiile zonei solului brun-roşcat din partea centrala a Câmpiei Române  
Steriu Valeriu Andrei Alecu Ioan Nicolae Proiectarea unei strategii pentru agricultura românească în vederea integrarii în Uniunea Europeană 2007
Voicu C. Mihai Drăghici Manea Cercetări privind implementarea produsului - program - exploataţia agricolă virtuală - şi utilizarea lui în perfecţionarea managementului. 2007
Tănăsescu Gh. Ana-Cristina căs.Voicu Alecu Ioan Niculae Cercetări şi contribuţii privind perfecţionarea managementului afacerilor în condiţiile economiei de piaţă. 2007
Ciulinaru Ion Alecu Ioan Niculae Cercetări privind apariţia şi evoluţia exploataţiilor agricole de tip asociativ în judeţul Călăraşi 2007
Giurcă Constantin Georgescu Gheorghe Studiu privind competitivitatea cărnii de bovine româneşti în perspectiva integrării în Uniunea Europpeană 2007
Stanciu Iuliana Cepoiu Nicolae Comportarea unor soiuri de kaki în condiţiile Câmpiei Române 2007
Căpăţână Nicolae Alecu Ioan Niculae Studii şi cercetări privind turismul rural în Depresiunea Loviştei 2007
Daea Petre Drăghici Manea Strategii privind dezvoltarea exploataţiilor agricole în perspectiva aderării la Uniunea Europeană 2007
Susan Marius Taftă Vasile Efectul încrucişării oilor ţurcane albe cu berbeci ţigaie cu cap negru asupra potenţialului lor productiv 2007
Panait Z. Gabriel Drăghici Manea Cercetări privin rolul comunicării în procesul managerial din exploataţiile agricole. 2007
Vasile C. Emilia Paşol Paul Studiul păduchilor de frunză (Aphidae, Homoptera) ai mazării. 2008
Caplan Ion Cociu Vasile Comportarea în pepinieră şi în livadă a unor soiuri noi de cireş, în condiţiile din Dobrogea 2008
Iorga Daniela Vrânceanu Alexandru Viorel Rezultate obţinute în ameliorarea orezului în condiţiile pedoclimatice din România 2007
Cristea F. Camelia Câmpeanu Gheorghe Cercetări privind efectul tratamentelor cu îngrăşăminte ecobiologice asupra calităţii producţiei la unele soiuri de măr. 2008
Molan T. Maria-Daniela Măgdălina Ion Cercetări privind sursele de poluare şi impactul asupra mediului în bazinul hidrografic Bistriţa. 2008
Creţu Gh. Claudiu Cotea Valeriu Cercetări privind obţinerea vinurilor de calitate cu conţinut de zaharuri în Podgori Huşi 2006
Voiculescu Şt. Maria Paraschivescu Marcel Influenţa mărimii lotului de fătare asupra performanţelor de reproducţie. 2008
Cristea A. Nicolae-Liviu Stoica Maria Angela Cercetări privind creşterea confortului (tehnologic) în îngrăşătoriile de porci pentru maximizarea indicilor de producţie şI reproducţie. 2007
Miha Daniel-Nicolae Oancea Margareta Managementul valorificării unor plante din flora românească şi criterii de eficinţă pentru alegerea acestora în scop terapeutic 2007
Bădulescu I. Adina-Gabriela Drăghici Manea Cercetări privind optimizarea structurilor de producţie a exploataţiilor agricole din judeţul Constanţa. 2007
Ivan A. Ionel Dinu Ion Simionescu Dumitru Proiect de inginerie tehnologică pentru înfiinţarea unei unităţI de producere ecologică a cărnii de porc. 2007
Mateescu M. Mihaela Simionescu Dumitru Caracteristicile apelor uzate pe fluxul tehnologic din fermele de porci şI protecţia mediului ambiant. 2007
Dragomir M. Vili Alecu Ioan Niculae Proiectarea unui sistem de marketing de tip Holding - pentru produsele agricole de origine vegetală prin intermediul asocierii, în judeţul Călăraşi. 2007
Sârbu A. Andreea Natalia Drăghici Manea Cercetări privind formele şi căile de finanţare a agriculturii cu privire specială asupra judeţului Călăraşi. 2007
Oană Tudorel Cepoiu Nicolae Voiculescu Nicoale Cercetări privind condiţiile ecopedologice pentru cultura mărului şi prunului în Lunca Dunării 2008